Aanvraag Bijbels

Hoe kan ik Bijbels bestellen?

Ga naar Bijbels bestellen, stuur een e-mail (info@bijbelvereniging.nl) of bel Jaap van Middendorp (085 – 104 17 14).

KAN IK ALS PARTICULIER BIJBELS BESTELLEN?

Verreweg de meeste Bijbeluitgaven in ons assortiment zijn niet te koop in de boekhandel.
Ze zijn bij ons te bestellen, ook door particulieren.
Wel stellen we het op prijs als in ieder geval de inkoopprijs van de bestelling wordt gedoneerd als gift aan onze vereniging.
De inkoopwaarde wordt in de regel na het doen van de bestelling vermeld onderaan de bestelbon.
Informatie inwinnen bij twijfel: info@bijbelvereniging.nl of 085 104 17 14.

Wat kost het plaatsen van Bijbels?

Niets. De Bijbels worden gratis verstrekt, gratis bezorgd of toegezonden en (met betrekking tot overnachtingslocaties) gratis gecontroleerd en – zo nodig – gratis vervangen.

Is er een limiet aan het bestellen van Bijbels voor mijn locatie?

De Bijbelvereniging gaat ervan uit dat u per kamer, hut of cel één exemplaar nodig hebt. Graag levert de Bijbelvereniging in principe de benodigde exemplaren, ongeacht het aantal kamers.

Is er een limiet aan het bestellen van Bijbels voor onze Diaconale instelling, Evangelisatiecommissie of dergelijke organisatie?

Bij een aantal uitgaven is in de webwinkel een maximum te bestellen exemplaren ingevoerd. Echter, via een opmerking bij het afronden van uw bestelling, kunt u altijd vragen om een groter aantal. Na eventueel overleg met u te hebben gehad, bepalen we of we aan uw wens tegemoet kunnen komen.

Wat is de levertijd van de Bijbels?

De levertijd is maximaal drie weken. In de praktijk wordt meestal binnen een week geleverd.

Waarom zou ik Bijbels laten plaatsen in mijn locatie?

Het neerleggen van Bijbels in hotels en dergelijke wordt door velen gewaardeerd en als extra service beschouwd. Het kan mensen een thuiskomgevoel geven. Veel grote hotelketens kiezen dan ook voor het laten plaatsen van Bijbels op de kamers. Ook kan in bijvoorbeeld de lounge een Bible Box worden geplaatst. Het internationale karakter komt dan terug in het gratis beschikbaar stellen van Nieuwe Testamenten in veel verschillende talen.

Waarom zou ik Bijbels aanvragen?

Als gevangenispastor, vluchtelingenwerker, zorgverlener, evangelist, verplegende, asielbezoeker of missionair betrokken gemeentelid, komt het wellicht op uw pad om (een) Bijbeluitgave(n) te kunnen uitreiken. Misschien in het Nederlands, maar mogelijk ook in een andere taal. U kunt daarvoor bij de Bijbelvereniging terecht. In bijvoorbeeld een kerkgebouw, ontvangsthal, stiltecentrum, ontmoetingskamer of koffieruimte kan een Bible Box uitstekende diensten bewijzen. Een Bible Box is een kistje met acht vakjes, waarin Nieuwe Testamenten in veel verschillende talen geplaatst kunnen worden. Bezoekers en voorbijgangers kunnen daaruit gratis een exemplaar meenemen. Het blijkt erg goed te werken! Vraag u er gerust één aan bij de Bijbelvereniging via Bijbels bestellen.

Zijn gasten wel gediend van Bijbels in mijn overnachtingslocatie?

Uit de vele reacties die onze vereniging bereiken, merken wij dat de Bijbels in de kamers worden gewaardeerd! Bovendien: de Bijbel behoort tot de wereldliteratuur, is het meest vertaalde boek ter wereld en heeft de West-Europese cultuur diepgaand beïnvloed. Alleen dat zijn al voldoende redenen om dit gebaar te maken en uw gasten de mogelijkheid te bieden om dit boek te lezen. Er zullen ook gasten zijn die de Bijbel op hun kamer links laten liggen en er geen enkele blik in slaan. Maar dat is hun eigen keus!

Hoe worden de Bijbelplaatsingen bekostigd?

De Bijbels worden betaald uit donaties, giften en collecten van onder meer leden, donateurs en kerken. De Bijbelvereniging ontvangt geen enkele subsidie.

Kan ik mijn bestelling zelf ophalen?

Onze uitgaven worden verzonden vanuit ons distributiecentrum in Balk. Meestal is het dus niet echt praktisch om uw bestelling zelf te komen ophalen.

Bijbeluitgaven

Welke Bijbeluitgaven biedt de Bijbelvereniging?

De viertalige Bijbel: het Nieuwe Testament in het Nederlands, Duits, Engels en Frans, vooral gebruikt in hotels, bed & breakfast-gelegenheden, vakantiehuisjes en op schepen.
Nieuwe Testament + Psalmen: deze uitgave wordt vaak geplaatst in zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen.

Via Bijbels bestellen kunt u ook een korte beschrijving van alle overige Bijbeluitgaven (in vele talen) bekijken en alle uitgaven bestellen.

Controle, vervanging en aanvulling Bijbels

Een gast in mijn hotel wil een Bijbel mee naar huis nemen. Wat moet ik doen?

De viertalige Bijbel is eigendom van de Bijbelvereniging en hoort op de kamer te blijven liggen. Daarom kunt u de vrager het beste wijzen op de website van de Bijbelvereniging: bijbelvereniging.nl. Dit website-adres staat op de achterkant van de uitgaven van de Bijbelvereniging. Via de website kan men zelf een Bijbel aanvragen.

Ik heb geconstateerd dat geplaatste Bijbels in mijn locatie kapot of verdwenen zijn. Wat nu?

Neem contact op met de Bijbelvereniging. U ontvangt gratis nieuwe Bijbels.

Hoe vaak worden de Bijbelplaatsingen gecontroleerd?

We proberen alle Bijbelplaatsingen in de overnachtingslocaties eens in de vier jaar te controleren. Iemand van de Bijbelvereniging neemt telefonisch of per e-mail contact met u op. Hij/zij zorgt zo nodig voor vervanging of aanvulling van de Bijbels. Constateert u eerder dat Bijbels zijn verdwenen of toe zijn aan vervanging, laat het de Bijbelvereniging direct weten via info@bijbelvereniging.nl of via 085-104 17 14. De mensen van de Bijbelvereniging stellen dat zeer op prijs!

Ik heb nog oude rode viertalige Bijbels, maar wil deze omruilen voor de nieuwe uitgave. Kan dat?

Jazeker! De huidige editie van de viertalige Bijbel ziet er moderner en aantrekkelijker uit. Neem daarom contact op met de Bijbelvereniging en de oude exemplaren worden omgeruild voor nieuwe. Wanneer deze nog goed zijn, worden deze tweedehands Bijbels beschikbaar gesteld aan organisaties in binnen- en buitenland. Hotels, vakantieparken, pensions, ziekenhuizen enzovoort ontvangen uitsluitend nieuwe exemplaren van de huidige edities.

De Bijbelvereniging steunen

Hoe kan ik de Bijbelplaatsingen en -verspreidingen steunen?

Giften zijn van harte welkom op rekening NL66 INGB 0000 5398 98 t.n.v. de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, Barneveld. U kunt ook lid worden of vrijwilliger.

Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag.