Doen

Bid

Het werk van de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, kan niet zonder gebed. Graag brengen we de volgende bid- en dankpunten onder uw aandacht, in de hoop dat u voor het werk van de Bijbelvereniging wilt bidden.

 • Dank voor de mogelijkheden die we hebben om Bijbels te verspreiden in hotels, pensions, vakantiehuisjes en vakantieparken, ziekenhuizen, hospices, gevangenissen en op schepen.
 • Dank dat God mensen in het hart geeft om dit Bijbelverspreidingswerk te doen of te steunen en bid voor een groeiend aantal leden en donateurs.
 • Bid voor het bestuur en de medewerkers van de Bijbelvereniging: voor wijsheid, bescherming, voor doorzettingsvermogen en volharding.
 • Bid dat God geopende deuren geeft voor de Bijbelverspreiding. Bid voor degenen die beslissen over plaatsing van de Bijbels, dat zij positief reageren en actief meewerken.
 • Bid dat de geplaatste Bijbels gelezen worden. Dat de Heilige Geest de harten van de lezers opent voor het Evangelie.

Vraag aandacht

Het al dan niet mogen plaatsen van Bijbels in overnachtingslocaties hangt vaak af van reacties van de gasten. Ontbreekt een Bijbel in uw hotelkamer, pension of vakantiehuis? Meld het de eigenaar en wijs hem op de Bijbelvereniging. Ook zo helpt u de Bijbelverspreiding in Nederland! Daarnaast helpt u de Bijbelvereniging door leden en donateurs te werven. Vraag gratis folders aan en verspreid ze in uw kerk of gemeente, op uw Bijbelgroep en op uw vereniging. Bekijk de folder.

Geven

Adopteer de Bijbel

De Bijbelvereniging is voor haar financiën afhankelijk van leden en donateurs. Namens hen legt de Bijbelvereniging Bijbels in hotels, vakantieparken, pensions, zorgcentra, ziekenhuizen, gevangenissen en op schepen. Regelmatig controleert de Bijbelvereniging deze plaatsingen. Zo nodig worden er nieuwe Bijbels neergelegd. Dat dit werk zin heeft, blijkt onder andere uit de reacties. Zou het niet prachtig zijn als er nog meer Bijbels verspreid worden, zodat meer mensen kennis kunnen nemen van het Woord van God? Uit onderzoeken blijkt, dat het in Nederland niet meer vanzelfsprekend is om een Bijbel in huis te hebben. Velen in ons land hebben nog nooit een exemplaar in handen gehad! Als zij dan in een hotel, een vakantiehuisje of ziekenhuis verblijven, hebben zij alle gelegenheid om de Bijbel te lezen. Tenminste, als er daar één ligt. Adopteert u één of meer Bijbels? Voor slechts € 13,50 per exemplaar maakt u plaatsing en controle mogelijk. Of doet u een éénmalige gift? Door het formulier in te vullen kunt u ons financieel steunen.

Verschil tussen lid en donateur

Leden van de Bijbelvereniging betalen jaarlijks een minimumcontributie van € 13,50. Leden worden uitgenodigd voor de jaarvergaderingen en hebben daar inspraak in het beleid. Donateurs zijn geheel vrij in het bepalen van een minimumbijdrage. Zij worden echter niet uitgenodigd voor de vergaderingen. Wilt u lid worden? Bij uw donatie kunt u aangeven of u ook donateur wilt worden. Of u nu lid wordt of donateur: u bent van harte welkom bij de Bijbelvereniging!

U kunt ons op vijf manieren steunen:

 • Maak nu een gift over op rekening NL66 INGB 0000 5398 98 t.n.v. de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, Barneveld;
 • Gebruik de blauwe buttons links op deze pagina om eenmalig een gift over te maken, of ons periodiek te machtigen om geld van uw rekening af te schrijven.
 • Voeg op de winkelmandpagina een donatie toe aan uw bestelling en betaal direct bij het afronden van uw bestelling.
 • Sms het woord ‘bijbel’ naar 4333 en er wordt eenmalig 3 euro gedoneerd aan de Bijbelvereniging;
 • Als u een reis of vakantie boekt via www.booking.com/steunbijbelvereniging gaat er een belangrijk percentage van de boekingskosten als gift naar de Bijbelvereniging.

Giften aftrekken

De Bijbelvereniging is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI-organisaties, dus ook uw donaties en contributies aan de Bijbelvereniging, kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting, voor zover ze meer dan 1% en niet meer dan 10% van het verzamelinkomen zijn voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten (met een minimum van € 60,–).
Lees meer over het aftrekken van giften

Periodieke schenkingen (lijfrente)

Er is zelfs een mogelijkheid om het gehele bedrag van uw gift af te trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen). Daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. U kunt het gehele bedrag alleen aftrekken, als u zich verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Bijbelvereniging over te maken, wat u eventueel vast kunt leggen via een notaris. Het vastleggen bij een notaris is m.i.v. 1 januari 2014 niet meer verplicht. U kunt dit nu ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Bijbelvereniging.
Lees meer over het aftrekken van giften

Legaat en erfstelling

U kunt de Bijbelvereniging ook opnemen in uw testament. Dat kan op twee manieren:

 1. door middel van een erfstelling. Hierdoor ontvangt de Bijbelvereniging na uw overlijden een percentage van de erfenis.
 2. door middel van een legaat. In een legaat bepaalt u, dat uw bezitting(en) of een vastgestelde som geld na uw overlijden aan de Bijbelvereniging moet worden gegeven.

Een testament moet door een notaris worden opgemaakt.

Hulp en advies

Als u vragen hebt, helpen we u graag verder. Neem gerust contact met ons op.

Sponsors

Logo Thatcher & AalderinkIJsboerderij De Oude DeelThatcher & Aalderink BV bemiddelt in personeel en biedt diverse mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding, training en ontwikkeling. Altijd professioneel. Altijd mensgericht.
Ook dit bedrijf sponsort en ondersteunt de Bijbelplaatsingen van onze vereniging.

IJsboerderij De Oude Deel in Voorthuizen sponsort al jaren de Bijbelvereniging. Reden temeer om hier een skeltertrein te huren!

Wilt u als bedrijf ook de Bijbelvereniging sponsoren? Neem contact met ons op.