Grondslag en doel

In de statuten is de grondslag van de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, verwoord (artikel 2):

De vereniging aanvaardt als grondslag de Bijbel als het Woord van God.

Het doel van de Bijbelvereniging staat omschreven in artikel 3 van de statuten:

Het doel van de vereniging is de verspreiding van het Evangelie zoals dit in de Bijbel – Gods Heilig Woord – is geopenbaard, opdat velen met dit Evangelie in aanraking komen en hun leven hiernaar richten.

Werkwijze

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, legt Bijbels en Bijbelgedeelten neer op plaatsen waar mensen overnachten. Daarbij richt de Bijbelvereniging zich vooral op hotels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, zorgcentra, hospices, gevangenissen en schepen. Daarnaast verstrekt de vereniging gratis Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asiel- en vluchtelingenbezoekers, verplegenden, pastoraal werkers, ouderen- en mantelzorgers en andere warm- en barmhartigen.

Aanbod

Via de webwinkel kunnen Bijbeluitgaven worden aangevraagd. Het aanbod is zeer divers. De Bijbeluitgaven zijn kosteloos te bestellen. Meer dan 150 verschillende Bijbeluitgaven zijn beschikbaar in ruim 70 talen.

Unieke werkwijze

Diverse organisaties houden zich in Nederland bezig met Bijbelverspreiding. De Bijbelvereniging is daarin niet uniek. De werkwijze is echter wél uniek. Ten eerste zijn alle Bijbeluitgaven bij de Bijbelvereniging in principe gratis beschikbaar (in principe, want bij grotere hoeveelheden en zware zendingen wordt wel een gift/bijdrage in de kosten gevraagd). Ten tweede verspreidt de Bijbelvereniging niet alleen de Bijbels, maar controleert ook of de Bijbels, na plaatsing in de hotels, blijven liggen. Per jaar moet zo’n 8% van de geplaatste Bijbels worden vervangen. De boeken zijn meegenomen of niet meer toonbaar.
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de Bijbels meegenomen worden. Niettemin heeft de Bijbelvereniging er geen moeite mee als mensen de hotel- of ziekenhuisbijbel meenemen om er thuis verder in te lezen. Graag wensen we de Bijbel in ieders handen!

Spannend

Er kunnen vanuit de locaties allerlei redenen zijn waardoor onze uitgaven niet (meer) welkom zijn. Voor onze vereniging is het daarom elke keer weer spannend of de Bijbels geplaatst kunnen worden. Brieven, telefoontjes en persoonlijke gesprekken zijn af en toe nodig om uit te leggen dat de Bijbeluitgaven een extra service zijn voor de gasten of patiënten. Plaatsing van onze uitgaven is soms een echte uitdaging! We zijn ervan overtuigd dat het gebed onmisbaar is voor dit werk.

Uitgaven

De Bijbelvereniging beschikt over een veelheid aan uitgaven. Een 'gouwe ouwe' is de viertalige Bijbel. Deze bevat het Nieuwe Testament in het Nederlands (Nieuwe Bijbelvertaling 2004), Duits (Gute Nachricht Bibel 2000), Engels (Good News Bible 1992) en Frans (Bible en français courant 1997).
Ook heel bekend is het Nieuwe Testament + Psalmen. Deze uitgave bevat het Nieuwe Testament en de Psalmen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze uitgave heeft een iets grotere letter en heeft een mooie uitstraling. Voor onder meer hospices leveren wij het boekje 'Kostbare tijd', met een selectie van Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament in de Nieuwe Bijbelvertaling.
Ook verspreiden we, vooral voor ouderen, het thematisch vormgegeven boekje 'InZicht'. Daarnaast zijn zowel Nieuwe Testamenten als complete Bijbels, als kinderbijbels in veel verschillende talen en vertalingen beschikbaar. Ook zijn strip- en jongerenbijbels (waaronder de Groeibijbel) voorradig. Daarnaast is de Groot Letter Bijbel (in 5 delen) beschikbaar voor wie moeite heeft met ‘de kleine lettertjes’.

Beleidsplan en verantwoording

Voor het beleid van de komende jaren verwijzen we naar onze beleidsnotitie voor de jaren 2019-2023.
Minimaal eens per drie jaar actualiseert het bestuur deze beleidsnotitie, zodat de inhoud up-to-date blijft.
Een verantwoording over 2020 volgens de nieuwe ANBI regels van de Belastingdienst kan hier worden gedownload.

Visie

De Bijbelvereniging heeft een visiedocument voor de jaren 2019-2023 opgesteld.
Minimaal eens per drie jaar actualiseert het bestuur dit visiedocument, zodat de inhoud up-to-date blijft.

Bijbelverspreiding

In de jaarverslagen staat vermeld hoeveel Bijbels en Bijbelgedeelten er momenteel verspreid zijn.
De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons onderhoudt ook banden met de Belgische Gideons. Zij gebruiken onze uitgaven om die in België te verspreiden.

Geschiedenis

In 1946 waren enkele Nederlandse zakenmensen in de Verenigde Staten. Zij vonden in hun hotelkamer een Bijbel. Die Bijbel was daar geplaatst door The Gideons International. Deze organisatie is in 1899 opgericht door drie zakenmensen met als doel om in iedere hotelkamer een Bijbel te leggen. Het idee om op deze manier Bijbels te verspreiden, werd in meer landen opgepakt. Zo ontstonden er over de hele wereld afdelingen van The Gideons International. Inmiddels in bijna 200 landen!
In januari 1948 werd in Nederland een afdeling opgericht onder de naam ‘De Nederlandse Gideons’. Deze Nederlandse afdeling kreeg de steun van The Gideons International. De vereniging ‘De Nederlandse Gideons’ groeide en in 1951 werd een buitendienst-medewerker in dienst genomen om hotels te bezoeken en daar Bijbels te plaatsen. Intussen zijn de laatste jaren de aantallen aangevraagde Bijbeluitgaven zó toegenomen, dat de verspreiding nu nagenoeg geheel via pakketverzendingen plaatsvindt. Er heeft zich namelijk een enorme verbreding voorgedaan in zowel de Bijbeluitgaven alsook in de doelgroepen. Enkele vrijwillige rayonvertegenwoordigers onderhouden de contacten met de overnachtingslocaties en een andere vrijwilliger zorgt er voor dat de  tienduizenden aangevraagde Bijbeluitgaven tijdig worden verzonden.

Twee organisaties

In 1976 wilden enkele leden van ‘De Nederlandse Gideons’ dat niet alleen de buitendienstmedewerker de Bijbels zou plaatsen, maar dat – net zoals dat gebeurt in al de landen van The Gideons International – de leden zelf Bijbels gaan verspreiden. Deze leden sluiten zich aan bij The Gideons International.
De bestaande vereniging ‘De Nederlandse Gideons’ werd in 1985 officieel voortgezet onder de naam ‘Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons’.

Overeenkomsten en verschillen

Zowel de Bijbelvereniging als de Nederlandse afdeling van The Gideons International hebben in feite hetzelfde doel. Maar de manier waarop dat doel wordt bereikt is verschillend. Bij de Bijbelvereniging draagt een vrijwilliger zorg voor de verzending van de vele tienduizenden Bijbeluitgaven die per jaar worden aangevraagd, terwijl enkele vrijwillige rayonvertegenwoordigers – namens de leden en donateurs – contacten leggen en onderhouden met de overnachtingslocaties. Bij The Gideons International plaatsen de leden zelf de Bijbels en delen deze vooral uit. Aan onder meer scholieren, studenten, gevangenen, militairen en aan verzorgend personeel in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
Al zijn er verschillen in werkwijze, de overeenkomsten zijn groter: beide organisaties willen dat zoveel mogelijk mensen de Bijbel lezen. Om te voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan, hebben The Gideons International en de Bijbelvereniging daarom regelmatig overleg en zijn er goede werkafspraken gemaakt.

Samenwerking

Als Bijbelvereniging werken we graag samen met een ieder die Bijbelverspreiding voorstaat. Zo werkt de Bijbelvereniging ook samen met:

Bestuur en medewerkers

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons heeft een interkerkelijk bestuur.
De Bijbelvereniging heeft een bureaumanager in dienst.

Voorzitter

Harm Jager
Purmerend
e-mail

Secretaris

Willem van Halem
De Westereen

Ad van Leeuwen

Penningmeester

Ad van Leeuwen
Amstelveen
e-mail

Jan Hulzebosch

Bestuurslid

Jan Hulzebosch
Ridderkerk

Anna-van-der-Meij

Bestuurslid

Anna van der Meij
Prinsenbeek

Anna-van-der-Meij

Bestuurslid

Cees Scholten
Zwolle

Jaap van Middendorp

Bureaumanager

Jaap van Middendorp
Barneveld
e-mail

Folder

We vinden het ontzettend fijn als u de folder van de Bijbelvereniging aanvraagt en wilt neerleggen in uw kerk, receptie of wachtruimte.
Via het contactformulier kunt onze folders aanvragen. Hartelijk aanbevolen!

Jaarrekeningen

In de jaarrekeningen zijn de financiële gegevens van onze vereniging vanaf 2007 opgenomen en inzichtelijk gemaakt.

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief van mei 2022
De nieuwsbrief van februari 2022
De nieuwsbrief van december 2021
De nieuwsbrief van september 2021
De nieuwsbrief van mei 2021
De nieuwsbrief van februari 2021
De nieuwsbrief van december 2020
De nieuwsbrief van september 2020
De nieuwsbrief van mei 2020
De nieuwsbrief van februari 2020
De nieuwsbrief van december 2019
De nieuwsbrief van september 2019
De nieuwsbrief van mei 2019
De nieuwsbrief van februari 2019
De nieuwsbrief van december 2018
De nieuwsbrief van september 2018
De nieuwsbrief van mei 2018
De nieuwsbrief van januari 2018
De nieuwsbrief van december 2017
De nieuwsbrief van september 2017
De nieuwsbrief van mei 2017.
De nieuwsbrief van februari 2017.
De nieuwsbrief van december 2016.
De nieuwsbrief van september 2016 voor donateurs en leden.
De nieuwsbrief van september 2016 voor kerken.
De nieuwsbrief van mei 2016.
De nieuwsbrief van februari 2016.
De nieuwsbrief van december 2015.
De nieuwsbrief van september 2015.
De nieuwsbrief van mei 2015.
De nieuwsbrief van februari 2015.
De nieuwsbrief van december 2014.
De nieuwsbrief van september 2014.
De nieuwsbrief van mei 2014.

OVERIGE DOCUMENTEN

Download ons 'Protocol Ongewenst Gedrag'.
Download onze 'Risico analyse'.