Grondslag en doel

In de statuten is de grondslag van de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, verwoord (artikel 2):

De vereniging aanvaardt als grondslag de Bijbel als het Woord van God.

Het doel van de Bijbelvereniging staat omschreven in artikel 3 van de statuten:

Het doel van de vereniging is de verspreiding van het Evangelie zoals dit in de Bijbel – Gods Heilig Woord – is geopenbaard, opdat velen met dit Evangelie in aanraking komen en hun leven hiernaar richten.

Werkwijze

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, legt Bijbels en Bijbelgedeelten neer op plaatsen waar mensen overnachten. Daarbij richt de Bijbelvereniging zich vooral op hotels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, zorgcentra, hospices, gevangenissen en schepen. Daarnaast verstrekt de vereniging gratis Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asiel- en vluchtelingenbezoekers, verplegenden, pastoraal werkers, ouderen- en mantelzorgers en andere warm- en barmhartigen.

Aanbod

Via de webwinkel kunnen Bijbeluitgaven worden aangevraagd. Het aanbod is zeer divers. De Bijbeluitgaven zijn kosteloos te bestellen. Meer dan 150 verschillende Bijbeluitgaven zijn beschikbaar in ruim 70 talen.

Unieke werkwijze

Diverse organisaties houden zich in Nederland bezig met Bijbelverspreiding. De Bijbelvereniging is daarin niet uniek. De werkwijze is echter wél uniek. Ten eerste zijn alle Bijbeluitgaven bij de Bijbelvereniging in principe gratis beschikbaar (in principe, want bij grotere hoeveelheden en zware zendingen wordt wel een gift/bijdrage in de kosten gevraagd). Ten tweede verspreidt de Bijbelvereniging niet alleen de Bijbels, maar controleert ook of de Bijbels, na plaatsing in de hotels, blijven liggen. Per jaar moet zo’n 8% van de geplaatste Bijbels worden vervangen. De boeken zijn meegenomen of niet meer toonbaar.
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de Bijbels meegenomen worden. Niettemin heeft de Bijbelvereniging er geen moeite mee als mensen de hotel- of ziekenhuisbijbel meenemen om er thuis verder in te lezen. Graag wensen we de Bijbel in ieders handen!

Spannend

Er kunnen vanuit de locaties allerlei redenen zijn waardoor onze uitgaven niet (meer) welkom zijn. Voor onze vereniging is het daarom elke keer weer spannend of de Bijbels geplaatst kunnen worden. Brieven, telefoontjes en persoonlijke gesprekken zijn af en toe nodig om uit te leggen dat de Bijbeluitgaven een extra service zijn voor de gasten of patiënten. Plaatsing van onze uitgaven is soms een echte uitdaging! We zijn ervan overtuigd dat het gebed onmisbaar is voor dit werk.

Uitgaven

De Bijbelvereniging beschikt over een veelheid aan uitgaven. Een ‘gouwe ouwe’ is de viertalige Bijbel. Deze bevat het Nieuwe Testament in het Nederlands (Nieuwe Bijbelvertaling 2004), Duits (Gute Nachricht Bibel 2000), Engels (Good News Bible 1992) en Frans (Bible en français courant 1997).
Ook heel bekend is het Nieuwe Testament + Psalmen. Deze uitgave bevat het Nieuwe Testament en de Psalmen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze uitgave heeft een iets grotere letter en heeft een mooie uitstraling. Voor onder meer hospices leveren wij het boekje ‘Kostbare tijd’, met een selectie van Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament in de Nieuwe Bijbelvertaling.
Ook verspreiden we, vooral voor ouderen, het thematisch vormgegeven boekje ‘InZicht’. Daarnaast zijn zowel Nieuwe Testamenten als complete Bijbels, als kinderbijbels in veel verschillende talen en vertalingen beschikbaar. Ook zijn strip- en jongerenbijbels (waaronder de Groeibijbel) voorradig. Daarnaast is de Groot Letter Bijbel (in 5 delen) beschikbaar voor wie moeite heeft met ‘de kleine lettertjes’.

Beleid komende jaren

Voor het beleid van de komende jaren verwijzen we naar onze beleidsnotitie voor de jaren 2019-2023.
Minimaal eens per drie jaar actualiseert het bestuur deze beleidsnotitie, zodat de inhoud up-to-date blijft.

Visie

De Bijbelvereniging heeft een visiedocument voor de jaren 2019-2023 opgesteld.
Minimaal eens per drie jaar actualiseert het bestuur dit visiedocument, zodat de inhoud up-to-date blijft.

Bijbelverspreiding

In de jaarverslagen staat vermeld hoeveel Bijbels en Bijbelgedeelten er momenteel verspreid zijn.
De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons onderhoudt ook banden met de Belgische Gideons. Zij gebruiken onze uitgaven om die in België te verspreiden.

Geschiedenis

In 1946 waren enkele Nederlandse zakenmensen in de Verenigde Staten. Zij vonden in hun hotelkamer een Bijbel. Die Bijbel was daar geplaatst door The Gideons International. Deze organisatie is in 1899 opgericht door drie zakenmensen met als doel om in iedere hotelkamer een Bijbel te leggen. Het idee om op deze manier Bijbels te verspreiden, werd in meer landen opgepakt. Zo ontstonden er over de hele wereld afdelingen van The Gideons International. Inmiddels in bijna 200 landen!
In januari 1948 werd in Nederland een afdeling opgericht onder de naam ‘De Nederlandse Gideons’. Deze Nederlandse afdeling kreeg de steun van The Gideons International. De vereniging ‘De Nederlandse Gideons’ groeide en in 1951 werd een buitendienst-medewerker in dienst genomen om hotels te bezoeken en daar Bijbels te plaatsen. Intussen zijn de laatste jaren de aantallen aangevraagde Bijbeluitgaven zó toegenomen, dat de verspreiding nu nagenoeg geheel via pakketverzendingen plaatsvindt. Er heeft zich namelijk een enorme verbreding voorgedaan in zowel de Bijbeluitgaven alsook in de doelgroepen. Enkele vrijwillige rayonvertegenwoordigers onderhouden de contacten met de overnachtingslocaties en een andere vrijwilliger zorgt er voor dat de  tienduizenden aangevraagde Bijbeluitgaven tijdig worden verzonden.

Twee organisaties

In 1976 wilden enkele leden van ‘De Nederlandse Gideons’ dat niet alleen de buitendienstmedewerker de Bijbels zou plaatsen, maar dat – net zoals dat gebeurt in al de landen van The Gideons International – de leden zelf Bijbels gaan verspreiden. Deze leden sluiten zich aan bij The Gideons International.
De bestaande vereniging ‘De Nederlandse Gideons’ werd in 1985 officieel voortgezet onder de naam ‘Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons’.

Overeenkomsten en verschillen

Zowel de Bijbelvereniging als de Nederlandse afdeling van The Gideons International hebben in feite hetzelfde doel. Maar de manier waarop dat doel wordt bereikt is verschillend. Bij de Bijbelvereniging draagt een vrijwilliger zorg voor de verzending van de vele tienduizenden Bijbeluitgaven die per jaar worden aangevraagd, terwijl enkele vrijwillige rayonvertegenwoordigers – namens de leden en donateurs – contacten leggen en onderhouden met de overnachtingslocaties. Bij The Gideons International plaatsen de leden zelf de Bijbels en delen deze vooral uit. Aan onder meer scholieren, studenten, gevangenen, militairen en aan verzorgend personeel in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
Al zijn er verschillen in werkwijze, de overeenkomsten zijn groter: beide organisaties willen dat zoveel mogelijk mensen de Bijbel lezen. Om te voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan, hebben The Gideons International en de Bijbelvereniging daarom regelmatig overleg en zijn er goede werkafspraken gemaakt.

Samenwerking

Als Bijbelvereniging werken we graag samen met een ieder die Bijbelverspreiding voorstaat. Zo werkt de Bijbelvereniging ook samen met:

De Bijbelvereniging is deelnemer van MissieNederland.

Bestuur en medewerkers

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons heeft een interkerkelijk bestuur.
De Bijbelvereniging heeft een bureaumanager in dienst.

Voorzitter

Harm Jager
Purmerend
e-mail

Willem van Halem

Secretaris

Willem van Halem
Kampen

Ad van Leeuwen

Penningmeester

Ad van Leeuwen
Amstelveen
e-mail

Jan Hulzebosch

Bestuurslid

Jan Hulzebosch
Ridderkerk

Anna-van-der-Meij

Bestuurslid

Anna van der Meij
Prinsenbeek

Jaap van Middendorp

Bureaumanager

Jaap van Middendorp
Barneveld
e-mail

Folder

We vinden het ontzettend fijn als u de folder van de Bijbelvereniging aanvraagt en wilt neerleggen in uw kerk, receptie of wachtruimte.
Via het contactformulier kunt onze folders aanvragen. Hartelijk aanbevolen!

Jaarrekeningen

In de jaarrekeningen zijn de financiële gegevens van onze vereniging vanaf 2007 opgenomen en inzichtelijk gemaakt.

Ambassadeurs

De Bijbelvereniging heeft een aantal mensen bereid gevonden ambassadeur te zijn voor en namens de Bijbelvereniging. Deze ambassadeurs onderschrijven van harte de missie van de vereniging en ze komen daar graag voor uit!

In woord en beeld laten ze enthousiast aan anderen weten dat de Bijbel voor hen van onschatbare waarde is en ze het daarom uitermate belangrijk vinden dat dit Woord van God voor iedereen bereikbaar is.

En omdat de roeping van de Bijbelvereniging nu eenmaal bestaat uit het neerleggen van het Evangelie op zoveel mogelijk overnachtingsplaatsen in Nederland bevelen ze dit mooie werk van harte en met warmte aan!

Onze ambassadeurs over de Bijbelvereniging

In stilte

Als ik na een lange werkdag een hotelkamer van binnen zie, ervaar ik altijd weer op mezelf teruggeworpen te worden, uit het ritme van thuis te stappen. Hetzelfde gebeurt als je vanwege een korte vakantie in een hotel verblijft en niet bij de dingen kunt die thuis je aandacht vragen. In beide, verschillende situaties – moe en gestrest of juist ontspannen en relaxt – is de Bijbel op het nachtkastje van grote betekenis. In de stilte, zonder uitlegger, doet de Geest Zijn werk. Geweldig, toch?

In stilte gaat ook de Bijbelvereniging haar weg, als kostbaar instrument voor de Heilige Geest. Hij vernieuwt door het Woord levens van mensen, dat unieke boek dat de eeuwen overleeft. Die Bijbel is gelukkig niet alleen te vinden binnen de veilige muren van de kerk, het Woord is de wereld ingegaan. Dat betekent dat mensen dat Woord kunnen negeren, terzijde leggen, zelfs verachten. Maar… de Geest van God is krachtig, Zijn werk is niet tegen te houden. En daarom steunen we de verspreiding ervan via de Bijbelvereniging van harte!

Piet Vergunst,
algemeen secretaris Gereformeerde Bond, hoofdredacteur De Waarheidsvriend
gereformeerdebond.nl

ONUITPUTTELIJKE BRON

De Bijbel is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie voor mijn dagelijks leven. Een boek lees je een paar keer en daarna niet meer. De Bijbel lees je elke dag en iedere keer ontdek je verrassende dingen die je in je leven kunt toepassen. Het geïnspireerde woord van God vindt zijn weg via de Bijbelvereniging naar ziekenhuizen, gevangenissen, hotels en vakantieparken.

Geweldig dat zowel mensen in nood als zij die in vakantiestemming zijn, de tijd hebben en nemen om troost en inspiratie te halen uit de Bijbel.

Het meest gelezen boek ter wereld is de Bijbel en dat heeft een reden, want God zelf spreekt heel persoonlijk tot ons en biedt ons in Jezus zijn reddingsplan aan.

Dat heeft iedereen nodig en daarom heeft iedereen een Bijbel nodig. Help de Bijbelvereniging om dit mogelijk te maken!

Jan van den Bosch,
TV presentator van o.a. Hour of Power, eigenaar van diverse vakantieparken,
directeur van Beter-uit Reizen en The Company, Media Producties.
janvandenbosch.nl

Een huis van God

Als predikant mag ik een gemeente dienen die de prachtige naam ‘Bethel’ heeft. Een naam met een inhoudsvolle betekenis: ‘huis van God’. Wonderlijk eigenlijk, dat die grote en almachtige God op onze aarde, in onze wereld, wil wonen! Oorzaak? Het levensoffer van Jezus Christus. Dát is de basis waardoor God bij en zelfs ín mensen kan en wil wonen. Door het geloof in Hem worden mensen huisgenoten van die grote God! Dat geweldige nieuws is voor ons opgeschreven in de Bijbel. Daarom is die Bijbel, dat Woord van God, waardevol. Zó waardevol dat het de wens van mijn hart is dat iedereen die Bijbel in ieder geval eens in zijn leven onder ogen krijgt. Zodat het onvoorstelbare nieuws van dit Evangelie mensen kan aanraken, kracht kan geven en tot verandering kan brengen. In mijn dagelijkse praktijk als pastor mag ik vaak de uitwerking zien en merken van deze blijde boodschap, van dit levensreddende Evangelie! Vandaar dat ik met al mijn vezels achter het werk van de Bijbelvereniging sta! Het gratis verspreiden van Bijbels op zoveel mogelijk overnachtingsplaatsen in Nederland heeft mijn hele hart! Het uwe ook? Voor elke € 13,50 die u geeft legt de Bijbelvereniging namens u een Bijbel neer!

Orlando Bottenbley,
predikant Vrije Baptistengemeente Drachten
bethel.nl

Bijbelvereniging roomservice

Reizen is eigenlijk een grens oversteken en even van buiten naar jezelf, je eigen leven kijken. In een hotelkamer word je soms stilgezet en ben je even in niemandsland. Vaak zoeken mensen dan inspirerende of troostende woorden. Wat een roomservice als je dan in je hotelkamer een Bijbel vindt. Dat vreemde boek met dat ene zinnetje waar je oog op kan vallen. Dat is de roomservice van de BV: de Bijbelvereniging,(voorheen de Nederlandse Gideons. Ik heb heel veel gereisd voor mijn werk en was altijd dankbaar voor die service. Daarom sta ik van harte achter het prachtige werk van de Bijbelvereniging: de presentatie van Gods Woord in hotelkamers, pensions, bungalowparken, B&B’s. Maar ook in ziekenhuizen, zorgcentra, gevangenissen en op schepen. Roomservice met een hoofdletter noem ik dat! Help jij mee? Voor elke € 13,50 adopteer je een Bijbel. Aanbevolen!

Otto de Bruijne
schilder, schrijver, spreker, inspirator
ottodebruijne.nl

Regelrecht in mijn hart

Bijna m’n hele leven heb ik reizende mensen om me heen gehad omdat onze boerderij in 1972 werd omgewisseld voor een camping. Dit groeide uit tot een vakantiepark en conferentiecentrum met Nederlandse, maar ook veel internationale gasten. Vanaf 1979 leid ik De Betteld. Onze kamers in ons hostel “De Witte Herberg” en de chalets zijn voorzien van Bijbels van de Bijbelvereniging. Ik reis zelf erg veel de hele wereld over en zie dat ook deze bediening wereldwijd tot zegen is voor mensen die op tour zijn. Onwillekeurig pakken mensen deze Bijbel en lezen spontaan een stukje. God kan daar doorheen spreken tot het hart van mensen. Toen ik 19 jaar was en ergens werkte in een hotel is het mezelf overkomen. Ik pakte de Bijbel uit het laatje en begon te lezen. Het was precies een Woord dat ik nodig had en het kwam regelrecht m’n hart binnen. De tranen brandden achter m’n ogen omdat God sprak. Van harte ben ik ambassadeur van de Bijbelvereniging. Je hebt van alles nodig in je leven, maar God en Zijn Woord wel het meest. Goed dat het op zoveel mogelijk overnachtingslocaties beschikbaar is.

Gerhard Hobelman,
algemeen directeur vakantiepark en conferentiecentrum De Betteld
betteld.nl

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief van februari 2020
De nieuwsbrief van december 2019
De nieuwsbrief van september 2019
De nieuwsbrief van mei 2019
De nieuwsbrief van februari 2019
De nieuwsbrief van december 2018
De nieuwsbrief van september 2018
De nieuwsbrief van mei 2018
De nieuwsbrief van januari 2018
De nieuwsbrief van december 2017
De nieuwsbrief van september 2017
De nieuwsbrief van mei 2017.
De nieuwsbrief van februari 2017.
De nieuwsbrief van december 2016.
De nieuwsbrief van september 2016 voor donateurs en leden.
De nieuwsbrief van september 2016 voor kerken.
De nieuwsbrief van mei 2016.
De nieuwsbrief van februari 2016.
De nieuwsbrief van december 2015.
De nieuwsbrief van september 2015.
De nieuwsbrief van mei 2015.
De nieuwsbrief van februari 2015.
De nieuwsbrief van december 2014.
De nieuwsbrief van september 2014.
De nieuwsbrief van mei 2014.