Steun de Bijbelvereniging

Doneer directTotaal
Totaal  Manieren om financieel te steunen

  Er zijn veel verschillende manieren waarop u de Bijbelvereniging financieel kunt steunen. De meest gebruikte manieren lichten wij voor u uit:

  • Gebruik de donatieformulieren links op deze pagina om eenmalig een gift over te maken, of ons periodiek te machtigen om geld van uw rekening af te schrijven. 
  • U kunt een vast donatiebedrag (€17,50, € 25,-, € 50,-, of € 100,-) toevoegen aan uw winkelwagen. Dit is mogelijk onderaan deze pagina en op iedere productpagina. 
  • Voeg bij het afrekenen een donatie toe aan uw bestelling en betaal direct bij het afronden van uw bestelling. U kunt ook via de oranje button rechts onderaan in beeld direct een vrij te kiezen bedrag aan uw winkelwagen toevoegen. 
  • Maak een gift over op rekening NL66 INGB 0000 5398 98 t.n.v. de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons;
  • Als u via deze link een reis of vakantie boekt via Booking.com gaat er een belangrijk percentage van de boekingskosten als gift naar de Bijbelvereniging.

  Geaccepteerde betaalmethoden:

  AFHANKELIJK VAN LEDEN EN DONATEURS

  De Bijbelvereniging is voor haar financiën afhankelijk van leden en donateurs. Zonder hen zouden er nu niet zoveel Bijbels liggen in hotels, vakantieparken, pensions, zorgcentra, ziekenhuizen, gevangenissen en op schepen. Zou het niet prachtig zijn als er nog meer Bijbels verspreid worden, zodat meer mensen kennis kunnen nemen van het Woord van God? Met uw (financiële) steun is dat mogelijk!

  VERSCHIL TUSSEN LEDEN EN DONATEURS

  Leden van de Bijbelvereniging betalen jaarlijks een minimumcontributie van € 13,50. Leden worden uitgenodigd voor de jaarvergaderingen en hebben daar inspraak in het beleid. 

  Donateurs zijn geheel vrij in het bepalen van een minimumbijdrage. Zij worden echter niet uitgenodigd voor de vergaderingen.

  Wilt u lid worden? Bij uw donatie kunt u aangeven of u ook donateur wilt worden. Of u nu lid wordt of donateur: u steun voor de Bijbelvereniging is van harte welkom!

  ANBI STATUS: VOORDELIG GEVEN

  De Bijbelvereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI-organisaties, dus ook uw donaties aan de Bijbelvereniging, kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting voor zover ze meer dan 1% en niet meer dan 10% van het verzamelinkomen zijn voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten (met een minimum van € 60,–). Lees meer over het aftrekken van giften op de website van de Belastingdienst

  Er is zelfs een mogelijkheid om het gehele bedrag van uw gift af te trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen). U kunt het gehele bedrag alleen aftrekken, als u zich schriftelijk verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Bijbelvereniging over te maken.

  LEGAAT EN ERFSTELLING

  U kunt de Bijbelvereniging ook opnemen in uw testament. Door middel van een erfstelling ontvangt de Bijbelvereniging na uw overlijden een percentage van de erfenis. In een legaat bepaalt u dat bepaalde bezittingen of een vastgestelde som geld na uw overlijden aan de Bijbelvereniging moet worden gegeven.

  “Heeft u vragen over het financieel steunen van de Bijbelvereniging? Wij helpen u graag verder! U kunt ons bellen via 085 104 17 14 of een e-mail sturen naar info@bijbelvereniging.nl”
  De Bijbelvereniging

  UW GEBED IS ONMISBAAR

  Financiële steun is belangrijk. Gebed voor het werk van de Bijbelvereniging is minstens zo belangrijk. Graag brengen we de volgende bid- en dankpunten onder uw aandacht, in de hoop dat u voor het werk van de Bijbelvereniging wilt bidden. 

  • Dank voor de mogelijkheden die we hebben om Bijbels te verspreiden in hotels, pensions, vakantiehuisjes en vakantieparken, ziekenhuizen, hospices, gevangenissen en op schepen.
  • Dank dat God mensen in het hart geeft om dit Bijbelverspreidingswerk te doen of te steunen en bid voor een groeiend aantal leden en donateurs.
  • Bid voor het bestuur en de medewerkers van de Bijbelvereniging: voor wijsheid, bescherming, voor doorzettingsvermogen en volharding.
  • Bid dat God geopende deuren geeft voor de Bijbelverspreiding. Bid voor degenen die beslissen over plaatsing van de Bijbels, dat zij positief reageren en actief meewerken. Bid dat de geplaatste Bijbels gelezen worden. Dat de Heilige Geest de harten van de lezers opent voor het Evangelie.