Wat doet de Bijbelvereniging?

"Het doel van de vereniging is de verspreiding van het Evangelie zoals dit in de Bijbel – Gods Heilig Woord – is geopenbaard, opdat velen met dit Evangelie in aanraking komen en hun leven hiernaar richten."

artikel 3 van de statuten

De Bijbelvereniging legt Bijbels en bemoedigingsboekjes neer op plaatsen waar mensen overnachten. Daarbij richt de Bijbelvereniging zich vooral op hotels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, zorgcentra, hospices, gevangenissen en schepen.

Daarnaast verstrekt de vereniging gratis Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asiel- en vluchtelingenbezoekers, verplegenden, pastoraal werkers, ouderen- en mantelzorgers en andere warm- en barmhartigen.

Ook particulieren kunnen een bestelling plaatsen. Particulieren betalen wel een verplichte bijdrage in de verzendkosten en tevens wordt een donatie zeer op prijs gesteld waarmee de inkoop- en verwerkingskosten (grotendeels) gedekt kunnen worden.

Ons aanbod bestaat uit meer dan 250 Bijbels in meer dan 70 verschillende talen.

unieke Werkwijze

Diverse organisaties houden zich in Nederland bezig met Bijbelverspreiding. De Bijbelvereniging is daarin niet uniek. De werkwijze is echter wél uniek. Alle Bijbeluitgaven bij de Bijbelvereniging zijn namelijk in principe gratis beschikbaar (in principe, want er wordt wel een gift/bijdrage in de kosten gevraagd). 

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de Bijbels zomaar meegenomen worden vanaf plaatsen waar Bijbels geplaatst zijn. Niettemin heeft de Bijbelvereniging er geen moeite mee als mensen de hotel- of ziekenhuisbijbel meenemen om er thuis verder in te lezen. Graag wensen we de Bijbel in ieders handen!

Er kunnen vanuit de locaties allerlei redenen zijn waardoor onze uitgaven niet (meer) welkom zijn. Voor onze vereniging is het daarom elke keer weer spannend of de Bijbels geplaatst kunnen worden. Brieven, telefoontjes en persoonlijke gesprekken zijn af en toe nodig om uit te leggen dat de Bijbeluitgaven een extra service zijn voor de gasten of patiënten. Plaatsing van onze uitgaven is soms een echte uitdaging! We zijn ervan overtuigd dat het gebed onmisbaar is voor dit werk.

Geschiedenis

THE GIDEONS international

In 1946 waren enkele Nederlandse zakenmensen in de Verenigde Staten. Zij vonden in hun hotelkamer een Bijbel. Die Bijbel was daar geplaatst door The Gideons International. Deze organisatie is in 1899 opgericht door drie zakenmensen met als doel om in iedere hotelkamer een Bijbel te leggen. Het idee om op deze manier Bijbels te verspreiden, werd in meer landen opgepakt. Zo ontstonden er over de hele wereld afdelingen van The Gideons International. Inmiddels in bijna 200 landen!

De nederlandse gideons

In januari 1948 werd in Nederland een afdeling opgericht onder de naam ‘De Nederlandse Gideons’. Deze Nederlandse afdeling kreeg de steun van The Gideons International. De vereniging ‘De Nederlandse Gideons’ groeide en in 1951 werd een buitendienst-medewerker in dienst genomen om hotels te bezoeken en daar Bijbels te plaatsen. Intussen zijn de laatste jaren de aantallen aangevraagde Bijbeluitgaven zó toegenomen, dat de verspreiding nu nagenoeg geheel via pakketverzendingen plaatsvindt. Er heeft zich namelijk een enorme verbreding voorgedaan in zowel de Bijbeluitgaven alsook in de doelgroepen. Enkele vrijwillige rayonvertegenwoordigers onderhouden de contacten met de overnachtingslocaties en een andere vrijwilliger zorgt er voor dat de  tienduizenden aangevraagde Bijbeluitgaven tijdig worden verzonden.

De bijbelvereniging

In 1976 wilden enkele leden van ‘De Nederlandse Gideons’ dat niet alleen de buitendienstmedewerker de Bijbels zou plaatsen, maar dat – net zoals dat gebeurt in al de landen van The Gideons International – de leden zelf Bijbels gaan verspreiden. Deze leden sluiten zich aan bij The Gideons International.
De bestaande vereniging ‘De Nederlandse Gideons’ werd in 1985 officieel voortgezet onder de naam ‘Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons’.

Samenwerking

Zowel de Bijbelvereniging als de Nederlandse afdeling van The Gideons International hebben in feite hetzelfde doel. Maar de manier waarop dat doel wordt bereikt is verschillend. Bij de Bijbelvereniging draagt een vrijwilliger zorg voor de verzending van de vele tienduizenden Bijbeluitgaven die per jaar worden aangevraagd, terwijl enkele vrijwillige rayonvertegenwoordigers – namens de leden en donateurs – contacten leggen en onderhouden met de overnachtingslocaties. Bij The Gideons International plaatsen de leden zelf de Bijbels en delen deze vooral uit. Aan onder meer scholieren, studenten, gevangenen, militairen en aan verzorgend personeel in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.Al zijn er verschillen in werkwijze, de overeenkomsten zijn groter: beide organisaties willen dat zoveel mogelijk mensen de Bijbel lezen. Om te voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan, hebben The Gideons International en de Bijbelvereniging daarom regelmatig overleg en zijn er goede werkafspraken gemaakt.

Bestuur

De Bijbelvereniging heeft een interkerkelijk bestuur. Alinde Schreur (Bureaumanager) en Marco van Putten (Financieel medeweker) zijn bij de Bijbelvereniging in dienst.

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Personeelszaken
Bestuurslid
Bestuurslid

Informatie en verantwoording

FOLDER

We vinden het ontzettend fijn als u de folder van de Bijbelvereniging aanvraagt en wilt neerleggen in uw kerk, receptie of wachtruimte. Deze is hier te bestellen.

SAMENWERKING

Als Bijbelvereniging werken we graag samen met een ieder die Bijbelverspreiding voorstaat. Zo werkt de Bijbelvereniging ook samen met:

NIEUWSBRIEVEN
ANBI-STATUS

De Bijbelvereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de Bijbelvereniging aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Een verantwoording over 2020 volgens de ANBI regels van de Belastingdienst kan hier worden gedownload.

JAARREKENINGEN / JAARVERSLAGEN

In de jaarrekeningen zijn de financiële gegevens van onze vereniging opgenomen en inzichtelijk gemaakt. In de jaarverslagen staat onder meer vermeld hoeveel Bijbels en boekjes er momenteel verspreid zijn. Download hieronder de jaarrekeningen en jaarverslagen over de afgelopen jaren.

VISIE EN BELEID

De Bijbelvereniging heeft een visiedocument voor de jaren 2019-2023 opgesteld. Voor het beleid van de komende jaren verwijzen we naar onze beleidsnotitie voor de jaren 2023-2027.
Minimaal eens per drie jaar actualiseert het bestuur de visie- en beleidsdocumenten, zodat de inhoud up-to-date blijft.

OVERIGE DOCUMENTEN

Download onze ‘Statuten‘.
Download ons ‘Protocol Ongewenst Gedrag‘.
Download onze ‘Risico analyse‘.
Lees ons ‘Privacybeleid‘.