1. De Bijbelvereniging verwerkt persoonsgegevens
  De Bijbelvereniging verwerkt persoonsgegevens en andere data overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Privacy vindt de Bijbelvereniging heel belangrijk en daarom gaat zij zorgvuldig om met persoonsgegevens. Die worden uitsluitend door of namens de Bijbelvereniging gebruikt en daarom niet aan derden ter beschikking gesteld.

 2. Toepassing
  Dit privacybeleid is van toepassing op: – de door (bestuurs)leden, donateurs, relaties, afnemers van Bijbels en door vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.

 3. Verwerking van gegevens
  De Bijbelvereniging houdt een leden- en donateuradministratie bij. De Bijbelvereniging stelt zich tot doel om Bijbels te verstrekken aan een ieder die hier belangstelling voor heeft, ongeacht zijn of haar achtergronden. Gegevens van afnemers van Bijbels worden op een zorgvuldige wijze verwerkt en niet aan derden ter beschikking gesteld. De Bijbelvereniging communiceert met en informeert haar (potentiële) donateurs door het verspreiden van een Nieuwsbrief en het gebruik van sociale media. De Bijbelvereniging is afhankelijk van giften van donateurs, legaten en bijdragen van fondsen en ontvangt geen subsidie. Bij bestellingen die veelal via de website worden gedaan wordt gevraagd naar: naam, organisatie, (aflever)adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard en worden toegevoegd aan het (potentiële) donateurbestand. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële of andere doeleinden. De Bijbelvereniging beschikt over een ANBI-status en is CBF-gecertificeerd.

 4. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
  Conform de wettelijke regels kunnen leden, donateurs en/of andere relaties op elk moment inzage vragen in de gegevens waarover de Bijbelvereniging beschikt. Deze kunnen worden geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd.

 5. E-mail
  De Bijbelvereniging maakt gebruik van open data, zoals die zijn te vinden op het internet en andere openbare publicaties om op deze wijze bepaalde groepen van personen en/of organisaties te attenderen op haar aanbod.

 6. Contact met donateurs en relaties
  De Bijbelvereniging informeert haar leden, donateurs en relaties over haar werk via e-mail, post en/of sociale media. Deze informatieverschaffing gaat veelal vergezeld tot een verzoek om een financiële bijdrage.

 7. Bezoek aan onze website
  Op de website van de Bijbelvereniging wordt alleen gebruik gemaakt van zogenaamde 3rdparty cookies. Google Analytics slaat cookies op, waarmee wij het gebruik van onze website kunnen optimaliseren. Facebook slaat cookies op voor bezoekers van het domein www.bijbelvereniging.nl

 8. Beveiliging
  De Bijbelvereniging heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bureaumanager dan wel een van de bestuursleden.

 9. Vragen over het privacybeleid
  De Bijbelvereniging behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Vragen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het bureau van de Bijbelvereniging.

 10. Fraude
  De Bijbelvereniging is volledig transparant als het gaat om binnenkomende en uitgaande geldstromen. Deze gelden worden veelal door donateurs en fondsen verstrekt. De Bijbelvereniging gaat dan ook met de grootste zorgvuldigheid om met deze financiële middelen en doet alles wat binnen haar vermogen ligt om fraude te voorkomen. Wanneer toch het vermoeden van fraude ontstaat, dient nader onderzoek plaats te vinden.
Contactgegevens Bijbelvereniging

Copernicusstraat 17
3772 CV Barneveld
085-1041714

Dit privacybeleid is door het bestuur van de Bijbelvereniging vastgesteld tijdens haar vergadering van 8 juni 2021.