Overname werkzaamheden Stichting Stevan

Nadat Stichting Stevan eind vorig jaar haar leden op de hoogte had gesteld van de aanstaande opheffing van de stichting kwam zij in contact met de Bijbelvereniging. Al snel waren beide organisaties het erover eens dat de doelstellingen van beiden op een wonderlijke manier op elkaar aansluiten: de uitnodiging van God bekendmaken bij de mensen. Daarom zijn we zeer dankbaar dat we in 2024 een werkgroep hebben opgezet om de werkzaamheden van Stichting Stevan over te nemen. God is trouw. Hij heeft er altijd voor gezorgd dat Stichting Stevan elk jaar weer mogelijkheden had om via affiches langs de openbare weg mensen te bereiken met de blijde boodschap van Zijn liefde. We zijn ervan overtuigd dat Hij ons ook zal leiden in het overnemen van deze werkzaamheden.

 

Blijf op de hoogte

Om privacy-redenen mogen wij niet zomaar het adressenbestand overnemen van Stichting Stevan. Vandaar het hartelijke verzoek om u ook bij de Bijbelvereniging aan te melden als belangstellende (en hopelijk begunstiger), zodat u ook de nieuwsbrief van de Bijbelvereniging gaat ontvangen en op de hoogte kunt blijven van het evangelisatiewerk door middel van affiches en via bijbelverspreiding op heel veel manieren en in heel veel talen.

Stichting Stevan posters Bijbelvereniging

Helpt u mee?

Om de werkzaamheden van Stichting Stevan goed voort te zetten én de overige werkzaamheden van de Bijbelvereniging te kunnen continueren hebben we uw hulp nodig. Maandelijks worden er duizenden Bijbels aangevraagd en beschikbaar gesteld aan mensen in ziekenhuizen en verzorgingshuizen, aan mensen in gevangenissen, scheepslieden, scholieren en vele anderen.

‘‘Ik ben zo vrij geweest om ook kinderbijbels toe te voegen aan de bestelling. Vrouwen die in de prostitutie werken, vinden dit vaak mooi, of voor zichzelf of om aan hun kinderen te geven.’’

Wij waarderen het zeer als u ons werk in uw gebed opdraagt. Daarnaast kunt u ons steunen met uw eenmalige of periodieke gift. Klik hier om ons werk te steunen.

 

Welkomstactie Stichting Stevan - Bijbelvereniging