De Bijbelvereniging

De Bijbelvereniging plaatst sinds 1948 gratis Bijbels in onder meer hotels, zorginstellingen en gevangenissen. In de loop der jaren zijn het aanbod en de doelgroepen belangrijk uitgebreid. Nu bestaat het assortiment uit Bijbels en kinderbijbels in meer dan 70 talen, die besteld kunnen worden door pastores en betrokkenen bij het pastoraat en door evangelisatiecommissies.

Vacature bestuurslid

De Bijbelvereniging bestaat op dit moment uit bestuursleden die zich al jaren trouw en creatief inzetten om Gods woord te verspreiden. Maar zij worden ouder. Daarom zijn wij voor een meer evenwichtig en efficiënt bestuur op zoek naar  jongere bestuursleden (liefst vijftig-minners) om ons met jeugdig enthousiasme en creativiteit te versterken.

De Bijbelvereniging maakt een stormachtige ontwikkeling door: gaven we in 2015 nog maar vier edities van de Bijbel uit, anno 2022 hebben we de Bijbel in meer dan 70 talen op voorraad. Het aantal verstrekte  Bijbels steeg van 100.000 in 2017 naar 150.000 in 2022. Onze inkomsten stegen dit jaar met 50 % ten opzichte van 2021. Daarnaast ontwikkelden we ook andere producten: de Bible Box, bemoedigingsboekjes, scheurkalenders. Op deze wijze willen we tegemoetkomen aan de honger naar Gods Woord.

Om dit proces te ondersteunen, te begeleiden en aan te sturen zijn we op zoek BESTUURSLEDEN (m/v) die passie hebben voor Gods Woord. Die tijd, creativiteit en kennis willen inzetten voor onze vereniging. We vergaderen zes keer per jaar in het midden des lands.

Informatie: bel onze secretaris, Willem van Halem, 06-43441848 of voorzitter, Harm Jager 06-51178969